اصفهان
1391/12/22 سه شنبه روند « درخواست بازرسي آسانسور » در استان اصفهان مکانيزه شد
به گزارش روابط عمومي اداره کل استاندارد استان اصفهان طي مراسمي از سامانه الکترونيک « درخواست بازرسي آسانسور » رونمايي شد . دراين مراسم که باحضور مديرکل استاندارد استان اصفهان و شرکتهاي بازرسي آسانسور داراي تاييد صلاحيت و شرکتهاي نصاب داراي پروانه طراحي و نصب برگزار شد ، از عمليات سامانه الکترونيک « درخواست بازرسي از آسانسور » که اخيراً در پايگاه اطلاع رساني اداره کل استاندارد اصفهان به آدرس www.isirisf.ir قرارداده شده است ، رونمايي گرديد . به گفته شفيعي، مديرکل استاندارد استان اصفهان ، اين سامانه اقدامي مثبت در جهت تحقق دولت الکترونيک و کم کردن هزينه هاي حمل و نقل شهري جهت مراجعه فيزيکي شهروندان و مالکان آسانسور مي باشد و از سويي ضريب خطا و احتمال تخلفات را نيز در مواجهه درخواست کنندگان بازرسي آسانسور با شرکتهاي بازرسي کننده را بسيار کاهش مي دهد . وي در خصوص فرايند درخواست بازرسي آسانسور از طريق اين سامانه گفت : از آنجا که صدور پروانه پايان کار ساختمان ها توسط شهرداري ها منوط به صدور تأييديه ايمني و کيفيت آسانسور توسط اداره کل استاندارد مي باشد ، لازم است مالکان ساختمانهايي که داراي آسانسور هستند و يا فروشندگان آسانسور با مراجعه به سايت اين اداره کل از طريق سامانه ي مذکور درخواست خود را به صورت الکترونيک ارائه کنند و پس از دريافت نام و مشخصات شرکت بازرسي کننده آسانسور که در همان لحظه توسط سامانه معرفي مي شود ، به آنجا مراجعه نمايند . شفيعي با اشاره به خطرآفرين بودن آسانسور هايي که قبل از سال 83 نصب شده و تاييديه استاندارد ندارند ، گفت : براساس گزارشات مستند و معتبر سازمان آتش نشاني ، بيشترين مشکلات و تهديدات در ساختمانهاي بزرگ و مجتمع هاي مرتفع ، متوجه آسانسورهاي غيراستاندارد است و به جرأت مي توان گفت تعداد بسيار زيادي از آسانسورهايي که قبل از سال 83 نصب شده اند غير استاندارد هستند و لازم است مالکان اين ساختمانها اعم از خصوصي و دولتي ، در اسرع وقت با مراجعه به همين سامانه ، درخواست بازرسي هاي فني مبني بر استاندارد سازي آسانسور خود را ارائه نمايند . وي عملکرد آسانسورها را يک فرايند مکانيکي که شديداً قابل فرسايش و مستهلک شدن است، برشمرد و افزود : اگر تاکنون براي آسانسورهاي قديمي و مصرف کنندگان آنها اتفاق ناگواري رخ نداده ، لطف خدا بوده و نمي توان با اين توجيه از زير بار بازرسي آسانسور هاي قديمي که پيش از سال 83 نصب شده اند شانه خالي کرد ؛ چرا که پرداخت هزينه ي مختصر بازرسي فني توسط مالکان و رفع عيب کردن آنها ، در واقع تضمين کننده ي سلامتي و امنيت جاني آنان خواهد بود . مديرکل استاندارد استان اصفهان با بيان اين نکته که ديگر اجازه توسعه و افزايش تعداد شرکتهاي بازرسي آسانسور را در استان نمي دهيم ، گفت : تا کنون پنج شرکت بازرسي آسانسور توسط اين اداره کل در استان تاييد صلاحيت شده که تا پيش از اين خودشان بازاريابي کرده و يا درخواست کنندگان مستقيماً به آنان مراجعه مي کردند ؛ ولي در سامانه جديد مالکان ساختمانها ديگر ارتباط مستقيم با شرکتهاي بازرسي و حق انتخاب بازرس آسانسور خود را نداشته و اين کار تحت نظارت کارشناسان استاندارد و توسط سامانه به صورت اتوماتيک و به عدالت انجام خواهد شد .وي تعداد آسانسورهايي که توسط شرکت هاي بازرسي همکار اداره کل استاندارد استان اصفهان مورد بازديد فني قرار گرفته و جهت آنها تاييديه صادر شده را تا کنون 1955 عدد عنوان کرد .
بیشتر
نسخه قابل چاپ